Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Na unikátních umělých plovoucích ostrovech společně hnízdili rackové, kachny a rybáci

Poskytnout vodním ptákům více možností k zahnízdění je smyslem projektu, který řeší Fakulta životního prostředí ČZU v Praze. Na rybnících v jižních Čechách, a také na severočeských zatopených lomech vědci instalují umělé ostrovy. „Na obhospodařovaných rybnících, které slouží jako tradiční hnízdiště vodních ptáků, letos racci chechtaví, rybáci obecní a některé druhy kachen na našich plovoucích ostrovech skutečně hnízdili,“ říká Zuzana Musilová, koordinátorka projektu. Dvouletý projekt Norských fondů a jejich výzvy Rago (2022–2024) přináší inovativní řešení pro zvýšení celkové biodiverzity mokřadů.

Co si pod umělým plovoucím ostrovem představit?

Konstrukce ostrova je tvořena konstrukcí ze dvou gabionových sítí, které fixují rohož z kokosových vláken. Ta slouží ke snazšímu uchycení vodních rostlin, například ostřic, sítin, vodních kosatců. Lehká gabionová konstrukce má dostatečnou pevnost a odolnost, aby odolala přírodním podmínkám. Je nadnášena plováky a ukotvena pomocí tvárnic k rybničnímu dnu. Základní plocha jednoho ostrova je 32 m2 a sestaven je z 16 dílů o ploše 2 x 1 m. Technologii plovoucích ostrovů vyvinuli v rámci svého předchozího projektu partneři projektu ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. Partnerem projektu je také Norwegian Institute for Nature Research – NINA.

Více o tomto projektu na https://ragoostrovy.fzp.czu.cz/cs

Reakce vodních ptáků na plovoucí ostrovy

Na našich rybnících dochází k úbytku vhodných porostů k hnízdění, proto vytváříme v rámci projektu alternativní přírodě blízké řešení v podobě 20 umělých plovoucích ostrovů instalovaných na rybnících v jihočeském kraji a na severočeských nádržích. V letošním roce bylo na ostrovech prokázáno hnízdění racka chechtavého (47 hnízd), rybáka obecného (25 hnízd), poláka chocholačky (5 hnízd), poláka velkého (3 hnízda), potápky roháče (3 hnízda), kachny divoké (2 hnízda), husy velké a slípky zelenonohé (po 1 hnízdu). Obzvlášť účinné se ukázaly plovoucí ostrovy instalované v blízkosti již stávajících kolonií racků a rybáků (např. rybník Domin a Vyšatov u Českých Budějovic), kde spolu s těmito druhy úspěšně vyhnízdili i polák velký a polák chocholačka. Na rybníku Obecní u Kardašovy Řečice se pomocí umělých ostrůvků podařilo obnovit již zaniklé hnízdiště celoevropsky ubývajícího poláka velkého. Řešitelé zaznamenali na lokalitách i negativní zkušenosti v podobě devastace ostrovní vegetace herbivorními druhy vodních ptáků jako jsou labutě a husy.

Návštěva norského velvyslance

Počátkem října navštívila jednu z lokalit s plovoucími ostrovy (Evropsky významnou lokalitu Vrbenské rybníky u Českých Budějovic) delegace networkingové akce pro přijímací státy tzv. Norských fondů v čele s norským velvyslancem v ČR Victorem Conradem Ronnebergem.

Zuzana Musilová

 

 

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content