Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Mezinárodní studentská exkurze na téma alternativních maloobchodní formátů

Koncem dubna přivítala Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity hosty z Polska a Maďarska. Sedmadvacet studentů a pět kantorů z Poznań University of Economics and Business (PUEB) a University v Szegedu (SZU) přijelo v rámci mezinárodních mobilit CEEPUS.

Cílem exkurze bylo prezentovat specifické a alternativní maloobchodní formáty v Česku, Polsku a Maďarsku. První den studenty přivítal proděkan pro zahraniční vztahy doc. Karel Tomšík a zároveň jim představil Provozně ekonomickou fakultu a možnosti studia na ní. Do programu pak všechny uvedl doc. József Gal z Univerzity v Szegedu a při té příležitosti předal Provozně ekonomické fakultě ocenění za excelentní dlouhodobou spolupráci. To předává Univerzita v Szegedu na návrh senátu vždy jednomu partnerovi v daném semestru. Pro PEF toto vyznamenání potvrzuje dlouhodobé výborné a nadstandardních vztahy s kolegy ze Szegedu, s nimiž fakulta spolupracuje na publikační, projektové i didaktické úrovni. Ocenění převzal děkan PEF prof. Tomáš Šubrt.

O alternativních maloobchodních formátech hovořila prof. Barbara Borusiak z katedry obchodu a marketingu poznaňské univerzity. Jde o koncept maloobchodu, který klade důraz i na jiné aspekty než jen prodej zboží za účelem zisku. Jsou to např. secondhandy, charitativní obchůdky, garážové prodeje a swap skupiny, sociální supermarkety, tzv. free shopy a další. Profesorka Borusiak se alternativním obchodním formátům věnuje nejenom na půdě univerzity. Spoluzaložila charitativní obchod, na jehož provozu se stále jako dobrovolnice podílí. Tomuto typu maloobchodu byl věnován celý program studentské exkurze do Prahy. Skupinky studentů měly za úkol si vytipovat jeden konkrétní obchod v Praze, který zapadá do konceptu. Ten museli navštívit, analyzovat ho z pohledu druhu zboží, prostředí, ceny, dostupnosti, klientely apod. Zkušenosti z Prahy pak porovnávali s praxí ve svých zemích. Veškeré poznatky nakonec všechny skupiny prezentovaly při závěrečném vyhodnocení a předání certifikátů všem účastníkům.

Mezinárodně promíchané studentské skupiny byly integrovány pomocí tzv. Campus Orientation Game. Tato hra studenty zavedla na nejzajímavější místa kampusu a představila udržitelná řešení vytvořená v rámci Campus Sustainability Challenge.

Poděkování patří Domu zahraničních služeb, který umožnil, aby se tato událost uskutečnila. Letos již podruhé, vloni byly tématem lokální potraviny.

Pavel Kotyza & Karel Tomšík

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content