Svátek má

Maxim
13°C
Clear sky
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
13°C
Clear sky
Pondělí
81%
03:00
Min: 10°C
990
19:00
Max: 23°C
NNW 1 m/s

Lesnicko-dřevařský sektor řeší surovinovou politiku dřeva

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zastřeší ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru zpracování surovinové politiky dřeva České republiky. Dohodla se na tom se zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu. Napomůže tak splnění úkolu vycházejícího z Programového prohlášení vlády.

Vláda ČR si ve svém programovém prohlášení v oblasti lesního hospodářství vytyčila úkol zpracovat surovinovou politiku pro dřevo a podpořit dřevo jako obnovitelný materiál ve stavebnictví minimálně u veřejných zakázek.

„S ohledem na vývoj kůrovcové kalamity v lesích, která negativně ovlivňuje plnění dřevoprodukčních i mimoprodukčních funkcí lesů, export dřeva bez přidané hodnoty a tlaky na spalování dříví jsme shledali, že situace v lesnicko-dřevařském sektoru je natolik vážná, že je nutné co nejdříve využít příležitosti a aktivně jít naproti splnění a následné implementaci cíle vytyčeného vládou ČR,“ říká děkan FLD ČZU v Praze, profesor Róbert Marušák.

Proto se právě 9. května, při příležitosti Týdne lesů, sjeli na nezávislou akademickou půdu nejdůležitější hráči z lesnicko-dřevařského sektoru, dřevostavitelství a správců státních i nestátních vlastníků lesů za účasti zástupců Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, aby společně zasedli za kulatý stůl a hledali způsob, jak koncepčně uchopit širokou problematiku lesů, dřeva a navazujících odvětví.

Zástupcům ministerstev byl jednotným hlasem napříč lesnicko-dřevařským sektorem dán impuls ke zpracování surovinové politiky dřeva ČR, jejímž cílem by měl být rozvoj lesnictví, lesnicko-dřevařského sektoru, zpracovatelských kapacit a využití dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny pro další generace. Současně však pěstování druhově a věkově pestrých lesů, včetně pěstování smrku ve vhodných lokalitách zajišťujících udržitelnou produkci, poskytování mimoprodukční funkce lesa a prosperitu dřevařského průmyslu.

„Odvětví dřevozpracujícího průmyslu, celulózy a papíru jsou největšími odběrateli dřevní hmoty. Vytvářejí pro navazující odvětví zpracovatelského průmyslu včetně stavebnictví vstupní materiály, polotovary a výrobky pro další zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje konkurenceschopnost průmyslu na bázi dřeva nejen v rámci operačních programů a v oblasti výzkumu a vývoje, ale také v oblasti legislativní, jako je například revize norem stanovujících podmínky pro požární bezpečnost staveb, které v současné době omezují vyšší využití dřeva ve stavebnictví. Proto jsme velice uvítali a plně podporujeme iniciativu špičkové instituce, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, která se bude podílet na zpracování surovinové politiky dřeva ČR ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru. Věříme, že tato surovinová politika dřeva vytvoří podmínky pro zvyšování přidané hodnoty českého dřeva a jeho efektivnějšího využití,“ uvádí Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Česká republika výrazně zaostává ve zvyšování přidané hodnoty českého dřeva a naopak se řadí mezi největší exportéry surového dříví na světě v přepočtu na obyvatele. V ČR není zvykem, jako tomu je v západních a severských státech Evropy nebo v USA a Kanadě, že by se stavěly výškové budovy ze dřeva. Největším zadavatelem dřevostaveb je v těchto zemích stát, který jde naproti ekologickým stavbám, jež mají řadu předností před betonovými a ocelovými stavbami. Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář k tomu dodává: „V loňském roce jsme vydali metodiku pro využití dřeva ve veřejných zakázkách, uspořádali seminář a workshop pro kolegy z veřejné správy a seznámili je s možností požadovat při stavbách použití alespoň minimálního podílu obnovitelné suroviny – dřeva. Společně s kolegy z MPO například usilujeme o změnu požárních norem pro výškové budovy, aby se zjednodušila výstavba dřevěných vícepodlažních budov.“

Zúčastněné organizace se jedmyslně dohodly, že záštitu nad zpracováním surovinové politiky dřeva ČR převezme právě FLD ČZU v Praze jako garant nezávislosti a vysoké odbornosti. Děkan FLD ČZU v Praze, profesor Róbert Marušák k tomu dodává: „Společně se všemi zúčastněnými organizacemi a institucemi chceme využít rukavici hozenou vládou ČR při hledání koncepčního řešení problematiky dřeva a přispět svojí aktivitou nejen ke splnění bodu vycházející z Programového prohlášení vlády ČR, ale zejména k rozvoji lesnicko-dřevařského sektoru, rozvoji udržitelného lesnictví a podpoře dřevostavitelství v ČR. Tím chceme dát jasný signál, že dřevo je důležitá ekologická a obnovitelná surovina, která by se s ohledem na její multifunkční využití a fixaci oxidu uhličitého ve výrobcích ze dřeva měla z pohledu státu povýšit na strategickou surovinu.“

„V aktuální situaci celé společnosti jsou les, dřevo a všechny jejich funkce na jedné straně ohroženy dopady klimatické změny, na druhé straně ale máme obrovskou příležitost využít potenciál lesa a dřeva jako obnovitelného zdroje pro lepší budoucnost. Každý kubík dřeva, který necháme v lesích shnít nebo převezeme přes půl zeměkoule, přispěje k dalšímu prohloubení klimatické krize. Každý kubík dřeva, který smysluplně využijeme pro spotřebu společnosti, nahradí alikvotní část spotřeby plastu, betonu a jiných energeticky náročných neobnovitelných materiálů. Energetická krize je tu, nicméně bychom neměli začít pálit dřevo jako ve středověku, ale využít jeho energetický potenciál na konci životnosti dřevařských produktů. K tomu všemu je třeba koordinovat přístup státu k obnovitelné surovině, stejně tak k energetické politice či politice ochrany přírody. Rozhodně vítáme iniciativu Faklulty lesnické a dřevařské,“ dodává Tomáš Pařík, člen představenstva Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content