Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Krize biodiverzity byla tématem Evropského kongresu ochranářské biologie, který hostila Česká zemědělská univerzita v Praze

Více než 800 ochranářských biologů ze 40 zemí světa se v závěru srpna sjelo do kampusu ČZU, aby se zde věnovali krizi biodiverzity v měnícím se světě. Turbulentní události tohoto roku nemohly být opomenuty, protože válka má velký vliv i na přírodu. Možnostem obnovy zasažených oblastí byl věnován celý diskusní panel.

Vědci se zaměřili i na problematiku pohraničních plotů a zdí, které mají zásadní vliv na tradiční koridory migrujících zvířat a v Evropě jich stále máme překvapivě hodně. Hned první plenární přednáška se týkala návratu velkých šelem do evropské přírody. Právě velké šelmy jsou příkladem druhů, které obývají rozsáhlá území a hraniční ploty pro ně představují problém. Oddělují jednotlivé subpopulace, které se tak nemohou mezi sebou rozmnožovat. Jejich počty přesto v posledních letech v Evropě stoupají. Dle odborníků to není jen zásluhou efektivní ochrany, ale především biologie těchto druhů. Dokážou velmi dobře reagovat na člověkem pozměněné prostředí.

Dalším důležitým tématem konference byl vliv zemědělství na evropskou přírodu. Odborná veřejnost diskutovala o používání pesticidů, intenzifikaci zemědělství, konfliktech s chráněnými druhy živočichů a dalších problémech, kterým čelí druhy v otevřené krajině.

Kromě vědců se do Suchdola sjeli i politici a úředníci působící v ochraně přírody. Cílem bylo propojit všechny segmenty, které mají v této oblasti vliv. Zásadní důraz byl kladen na využívání nejnovějších vědeckých poznatků pro tvorbu legislativy ochrany přírody. Kooperace napříč evropskými státy je pro efektivní ochranu druhů i ekosystémů zásadní.

Účastníci kongresu měli příležitost zúčastnit se několika exkurzí do míst, která jsou výkladní skříní české ochrany přírody. V národním parku Šumava se seznámili s detaily z horské lesní ekologie a v bývalém vojenském prostoru Milovice se dozvěděli o zásadní roli velkých býložravců v ochraně stepních stanovišť. Další možností byla návštěva tzv. černého trojúhelníku v Podkrušnohoří, kde v minulosti došlo k drastické devastaci přírody. Dnes je zde možné názorně demonstrovat rozsáhlé terénní úpravy, sukcesi a ochranářský management.

V pátek 26. srpna byla konference slavnostně zakončena, jednotlivé pracovní skupiny ale o víkendu dál pokračovaly ve workshopech, kde se věnovaly například tzv. iEkologii, tedy novému přístupu k získávání robustních ekologických dat prostřednictvím digitálních technologií.

Program z Auly byl pro studenty zdarma streamován na univerzitní Youtube kanál, kde je archivován.

Kongres je zahrnut do aktivit pořádaných v rámci českého předsednictví v Radě EU.

Tereza Švejcarová

Foto ze zahájení kongresu: Petr Zmek

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content