Svátek má

Kazimír
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Kam směřuje myslivost v České republice

O novele zákona o myslivosti navržené Ministerstvem zemědělství debatovali v pátek 8. prosince poslanci, zástupci resortu, lesnických fakult, odborných institucí, vlastníků lesů, myslivců, ekologických organizací i zástupci veřejnosti. Měli tak další možnost, jak veřejně přednést podněty nebo připomínky nejen k chystané změně zákona, ale i k obecnému směřování české myslivosti.

Záměrem novely je především nastavit podmínky, které myslivcům umožní efektivní lov a zároveň ochrání v co nejvyšší míře lesní porosty. Na základě dat Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti se škody pohybují řádově mezi 2,5 až 4 miliardami korun ročně. Plány lovu se proto budou sestavovat podle stupně poškození lesa ve vymezených územích. Poškození lesa zvěří bude odborně posuzovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

„Cílem novely zákona o myslivosti je snížit počty spárkaté zvěře, a tím snížit i škody, které způsobuje na lesních a zemědělských porostech. Novela zlepšuje kontrolu lovu a zavádí digitalizaci, aby se myslivci obešli bez zbytečného papírování. Zároveň uvolňuje některá dosavadní pravidla lovu, například umožní lov se zbraněmi s nočním viděním,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Novela také mění minimální výměru téměř všech honiteb z dosavadních 500 hektarů na 250 hektarů. Zmenšení výměry honiteb umožní lepší ovlivňování hospodaření v nich, lov, a tím celkově ochranu lesa, plodin a pozemků před škodami způsobenými zvěří. Zároveň posiluje práva vlastníků honebních pozemků.

„O novele jsme už od začátku jednali s odborníky. Před několika dny skončilo mezirezortní připomínkové řízení, kdy se k ní mohly závazně vyjádřit zainteresované strany, jako jsou státní instituce, ale i ekologické spolky, vlastníci lesů nebo lesnické fakulty. Nyní jsme, jak jsme už dříve slíbili, k novele uspořádali také seminář v Poslanecké sněmovně,“ uvedl Patrik Mlynář, vrchní ředitel sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství.

Podněty vzešlé z připomínkového řízení zapracuje Ministerstvo zemědělství do novely do konce ledna příštího roku. Na přelomu ledna a února pak odešle materiál k projednání na Legislativní radu vlády. Norma by měla začít platit od ledna 2025, některé její části pak od ledna 2027.

Zdroj: eagri.cz

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content