Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Datová platforma ČZU v Praze – seminář k jejímu využití

V úterý 20. června se uskutečnil seminář k využití Datové platformy ČZU v Praze, jež naplňuje roli institucionálního a oborového digitálního repozitáře. Na základě nejnovějších poznatků z oblasti managementu dat a za využití moderních technologických prostředků zajišťuje komplexní řešení pro práci s výzkumnými daty, především z oblasti Life Sciences. Za organizaci této akce poděkoval též rektor ČZU prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. a označil ji za zajímavou a velmi potřebnou. Semináře se zúčastnilo více než 60 zájemců z řad vedení univerzity a fakult, členů projektových oddělení, řešitelů projektů a knihovny.

Hlavními charakteristikami projektu Datová platforma ČZU je sběr a dlouhodobé uložení heterogenních dat, strukturovaný přístup, sdílení dat a zajištění jejich bezpečnosti. V neposlední řadě je třeba zmínit, že datová platforma podporuje principy OPEN Science / FAIR dostupnosti výzkumných dat, poskytuje také potřebnou infrastrukturu.

Hlavním cílem datové platformy ČZU je sběr, trvalé uložení a následné zpřístupnění heterogenních dat ze všech vědeckovýzkumných, aplikačních a provozních aktivit ČZU“  uvedl na semináři koordinátor projektu doc. Jan Jarolímek.

Data jsou zde ukládána na dvou nezávislých úložištích a zálohována na pásce, dále cloudových úložištích, která se nacházejí na území Evropské unie,“ poznamenal ředitel OIKT Jan Bureš.

Hlavní uživatelské části jsou webový portál https://datahive.czu.cz, který je místem pro vstup k datové platformě, kde lze nalézt základní informace o datové platformě, přístup k datovému katalogu a kontaktní informace. Datový katalog je klíčová část, kde jsou všechny potřebné informace o uložených datech. Dále je to Rozhraní pro vkládání dat (API), což je neveřejná část datové platformy, která umožňuje upload dat. Poslední čtvrtou částí je Management portál, nástroj pro správu externích zdrojů, metodika konektivity a v neposlední řadě i metodika bezpečnosti.

Základní principy Management portálu je trvalé ukládání dat prakticky bez omezení velikosti a formátu. Data jsou neměnná, obsahující metadatový popis, jednoznačnou identifikaci (např. persistentní identifikátor – DOI) a jsou přístupná dle pravidel stanoveným vlastníkem. Podrobná komplexní pravidla nakládání s daty je třeba připravit na úrovni univerzity. „Jednoznačně bych se přikláněl k tomu, aby to byla směrnice rektora jako závazný interní předpis, který neodléhá schvalování nebo registraci MŠMT,“ shrnul vizi implementace využití datové platformy ČZU prorektor pro pedagogickou činnost prof. Jiří Remeš.

V datové platformě se počítá s automatizací procesů, s nasazením AI, implementací nástrojů pro pokročilou analýzu dat a v neposlední řadě i reakcí na bezpečnostní rizika,“ představil potenciál na další rozvoj datové platformy ČZU doc. Jiří Vaněk, odborný garant projektu.

Předpokládá se zde významný podíl a příležitost při zapojení do projektů OP JAK – Open Science II (katalog) a Open Science III (školení).

Datová platforma ČZU již nyní přináší možnosti širokého využití v projektech Horizon Europe, resp. ve všech řešených i navrhovaných projektech.

Autor: Eva Kánská, Katedra informačních technologií, PEF, ČZU

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content