Svátek má

Rudolf
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

ČZU obhájila své prvenství v udržitelnosti a celosvětově si polepšila

Česká zemědělská univerzita zaujala 45. místo v mezinárodním žebříčku UI GreenMetric a opakovaně obsadila 1. místo mezi zúčastněnými vysokými školami z ČR. Obhájila tak své postavení nejudržitelnější vysoké školy v České republice, a i přes stále se rozšiřující účast a konkurenci se celkově umístila mezi první padesátkou hodnocených.

Výsledek je obrazem úsilí institucí o implementaci ekologicky šetrných a udržitelných programů, zavádění ekologicky šetrných politik a ekologicky přívětivého řízení změn v prostředí akademické komunity.

Hodnocení UI GreenMetric probíhá již od roku 2009 a ČZU se ho pravidelně a s úspěchem účastní. Žebříček ověřuje a hodnotí data v šesti hlavních kategoriích. Patří do nich infrastruktura, energie a klimatická změna, nakládání s odpady, hospodaření s vodou, doprava a vzdělávání. Nově byla letos hodnocena adaptace na celosvětovou koronavirovou pandemii.

ČZU se ve svém kampusu na okraji Prahy pyšní mnoha zelenými technologiemi, které mírní negativní dopady na životní prostředí a přispívají k lepšímu klimatu. Patří mezi ně zelené střechy, jejichž povrch pokrývají nejrůznější rostliny včetně menších stromků. Ve většině případů zelené střechy odvádějí dešťovou vodu do retenčních nádrží, odkud se voda znovu využívá jako zálivka nebo ke splachování toalet. Zelené střechy ochlazují okolí, zlepšují kvalitu vzduchu, zvyšují biodiverzitu, pomáhají s úsporou vody a také chrání povrch střech před vnějšími vlivy, čímž prodlužují jejich životnost. Jiným příkladem mohou být filtrační zařízení na vodu, díky nimž se každoročně ušetří okolo 10 000 kg plastu.

V kampusu najdeme květnaté louky, parky, plochy hustě porostlé stromy, Libosad, záhony s jedlými plody a bylinkami, experimentální zemědělská pole, jezírka, mokřad, stáje se zvířaty a tisíce okrasných rostlin. Součástí péče o areál je také kompostování organického odpadu, který činí velký podíl celkového odpadu ČZU. V loňském roce bylo v kampusu zkompostováno 165 tun bio odpadu. Studenti i zaměstnanci mají v areálu možnost využít pěti různých druhů kompostérů. Krom toho se v areálu komplexně třídí veškerý odpad včetně kovů, tonerů a elektroodpadu. Univerzitní truhlárna například veškerý svůj dřevěný odpad využívá k výrobě briket nebo pilin, které se využijí ve stájích ČZU.

Univerzita podporuje cirkulární ekonomiku a svým studentům nabízí výhodnější tarify pro využívání carsharingových služeb Uniqway ve spolupráci se společností Škoda Auto. V kampusu je také v provozu Free shop ČZU, který přijímá pro někoho již nepotřebné funkční věci, které by jinak skončily jako odpad, a zdarma je daruje novým majitelům, jimž ještě mohou dobře posloužit. V Knihovně ČZU a na kolejích obdobně fungují takzvané Re-Use pointy. V některých restauracích v kampusu je možné si zakoupit vratné termo kelímky na kávu nebo ReKrabičky na jídlo. V ČZU Shopu v menze lze zase zakoupit velké množství bezobalové drogerie, fairtrade a bio produktů.

Česká zemědělská univerzita pravidelně vyzývá k udržitelnému přístupu i studenty a zaměstnance. V rámci soutěže ČZU Campus Sustainability Challenge mají každý rok možnost přijít s návrhem nového opatření nebo projektu, který univerzitě pomůže stát se udržitelnější institucí. Vybrané projekty se pak s podporou vedení realizují. Kdokoliv také může vznést podnět k tématu udržitelnosti na ČZU na webových stránkách csr.czu.cz.

O jednotlivých projektech zaměřených na udržitelnost se dozvíte na webech fakult nebo na webu CSR ČZU.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content