Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Antipredační chování ptáků je předmětem článků Morelliho týmu z České zemědělské univerzity v Praze

Tým Federika Morelliho se zaměřil na dva aspekty antipredačního chování ptáků spojené s únikovou vzdáleností.

V časopise Science of the Total Evironment pořídil a analyzoval data o chování ptáků z pěti měst čtyř evropských zemí a zaměřil se na hodnotu tzv. flight initiation distance (FID), která je považována za zástupné antipredační chování. Vědci zkoumali změny této vzdálenosti u ptáků ve vztahu k typu a dostupnosti útočiště. Jedenáctičlenný mezinárodní tým zjistil, že ptáci ve městech preferují útočiště na stromech před umělými či křovinatými útočišti, a že ptáci unikali dříve, pokud byla vzdálenost k nejbližšímu dostupnému útočišti delší. Ptáci dále byli plašší spíše v příměstských než centrálních částí měst, na hřbitovech spíše než v parcích a v oblastech s vyšší křovinnou vegetací, ale nižší pokrytím zastavěných ploch a stromů. Tato zjištění poskytují nové informace o důležitosti blízkosti útočiště a jeho typu coby faktorů, které ovlivňují únikové chování městských ptáků.

Citace: Morelli, Federico, Yanina Benedetti, and Daniel T. Blumstein. „Resident birds are more behaviourally plastic than migrants.“ Scientific reports 12.1 (2022): 1-7.

Článek je k dispozici zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722040360?via%3Dihub

Druhý výstup publikovaný v Scientific Reports zacílil na rozdíly v chování migrujících a rezidentních ptáků, kteří byli pozorováni na různých stanovištích v Austrálii a USA. Autoři opět testovali hodnotu tzv. flight initiation distance (FID) a hypotézu, podle níž by druhy vystavené proměnlivějším prostředím měly mít větší fenotypovou plasticitu než ty, které jsou více omezeny na konkrétní typy stanovišť. To vede k očekávání, že stěhovaví ptáci by měli být relativně plastičtější než rezidentní ptáci. Vědci nicméně zjistili, že nestěhovavé druhy měly větší variabilitu FID než druhy stěhovavé. Stěhovaví a částečně stěhovaví ptáci měli vyšší průměrné FID než ptáci rezidentní, což naznačuje, že byli obecně opatrnější. Tyto výsledky naznačují, že předvídatelnost spojená s nemigrací umožňuje ptákům podrobnější hodnocení rizik.

Citace: Morelli, F., Mikula, P., Blumstein, D. T., Díaz, M., Markó, G., Jokimäki, J., … & Benedetti, Y. (2022). Flight initiation distance and refuge in urban birds. Science of the Total Environment, 156939.

Článek je k dispozici zde: https://www.nature.com/articles/s41598-022-09834-1

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content